Kamu Yararına Çalışır Dernek

Türk Ocakları'nın Kamu Yararına Çalışır Dernek İlan Edildiğine Dair

Cumhuriyet Gazetesi'nde 1925'in Ocak ayında yayımlanan haber. (Coşkun Bağır Arşivi)

Türk Ocakları hakkında atideki Hey'eti Vekile kararı dün Dahiliye Vekaleti'nden İstanbul Vilayete tebliğ edilmiştir.

"On iki seneden beri halkçılık ve milliyet düsturlarını memleketin en uzak köşelerinde neşr ve tamime çalışan Türk Ocakları'nın if'âyı vazife hususunda daha ziyade mashar-ı tahyilât olabilmesi zımnında menafi-i umumiyyeye hâdim cemiyetler meyanına ithâli için Cemiyetler Kanunu'nun 17. maddesi mucibince tasdik olunması talebini hâvi Dahiliye Vekaleti celilesinin 8 Eylül 340 tarihli tezkeresi İcra Vekilleri Hey'etinin ictimaında kıraat edilerek Türk Ocakları'nın menafi-i umumiyyeye hâdim olduğunu kabul etmiştir."

Bu karara nazaran Türk Ocakları Cemiyet-i Etfâl ve Hilâl-i Ahmer cemiyetleri gibi menafi-i umumiyyeye ait teşebbüsatda bulunabilecekleri gibi telgraf muhaberatından ve Ocaklara ait eşyanın gümrüksüz olarak memlekete ithalinden istifade edebileceklerdir.

YENİ GALERİLER

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi'ne ait kurumsal bilgilerin, çalışmalar ve etkinliklerin yer aldığı kurumsal web sitesi.

Türk Ocakları Balıkesir Şubesi

Adres: Dumlupınar Mahallesi Koca Okul Sokak No:21 Karesi/BALIKESİR
10100 /

Dernek Yazılımı: Medya İnternet™ - Dernek Sitesi Kulga © Tüm Hakları Saklıdır.